?

Nilfisk Nononsens procedure 2024

Nononsens 2024

Aanmeldingen voor reparatie kan alleen gedaan worden door een Nilfisk verkooppunt.

NO NOnsense™ 2024
Het compromisloze all-inclusieve reparatie-serviceconcept voor Nilfisk consumentenmachines!

Vaste reparatie prijzen
Eén blik op de tarievenlijst en de eindgebruiker weet direct waar hij aan toe is.
Duidelijker en makkelijker kan het niet! In het reparatietarief is alles inbegrepen, zowel de kosten voor transport, arbeid en materialen als mede 21% BTW.

Afhaal en transportservice
Het goed verpakken van de machine en het aanmelden middels internet of eventueel het faxen van de ophaalopdracht is het enige wat u hoeft te doen. De defecte machine wordt de volgende dag bij u opgehaald en na reparatie weer bij u afgeleverd. Minimale handeling en optimale service!

Snel & betrouwbaar
Supersnel gerepareerd retour binnen 7 werkdagen! Vakkundige en betrouwbare service met bovendien 6 maanden garantie op de reparatie.

Algemeen
NO NOnsense™ is een all-inclusieve en bijzondere klantvriendelijk servicesysteem met afhaalservice voor alle Nilfisk consumentenmachines. Dit all-inclusieve servicesysteem kan NIET worden gebruikt voor professionele machines of voor retourzendingen.

Inventarisatie.
Indien de klant (particulier/eindgebruiker) zijn machine aanbiedt voor reparatie dient u in eerste instantie te vragen naar de aard van het defect. Na een eerste inventarisatie kunt u bekijken of het slechts een eenvoudige te verhelpen storing betreft (zoals doorprikken van de sproeier). Wij kunnen u voorzien van de meest voorkomende problemen met daarbij de oplossing hoe te handelen. Zie rubriek FAQ op onze website.

1. Binnen de garantietermijn
Betreft het een reparatie binnen de garantietermijn, dan kunt u de machine(s) door het Nilfisk reparatiecentrum op laten halen. Deze zal dan zorg dragen voor het afhalen van de machine door DHL en Nilfisk voor een kosteloze reparatie van de machine.
Op alle consumentenmachines wordt 60 maanden (machines gekocht na 01-01-2009, daarvoor 24 maanden) garantie gegeven na aankoopdatum. De garantie dekt uitsluitend materiaal- en productiefouten. Bij garantie zijn onderdelen, arbeidsloon en transportkosten van en naar het Nilfisk reparatiecentrum via de afhaalservice voor rekening van Nilfisk. Er wordt geen garantie gegeven op slijtageonderdelen. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik (bijv. te lange verlengkabel, schade door zand, vorst en bij een verstopte sproeier) en/of bij toepassing van een consumentenmachine voor professioneel gebruik.
ER KAN GEEN GARANTIE WORDEN VERLEEND INDIEN BIJ DE MACHINE GEEN KOPIE VAN HET GELDIG AANKOOPBEWIJS WORDT GEVOEGD! Handgeschreven bonnen worden NIET geaccepteerd.

2. Buiten de garantietermijn
Buiten de garantietermijn wordt de machine gerepareerd conform het vaste reparatietarief. Indien de machine ouder is dan 5 jaar adviseert Nilfisk u om enig voorbehoud te melden in verband met mogelijke “total loss schade”. Indien reparatie economisch niet verantwoord is zal vooraf een prijsopgave worden gemaakt. Tevens wordt een aantal oudere modellen (zie tarievenlijst) niet meer gerepareerd. In dit geval ontvangt de klant voor het NO NOnsense™ reparatietarief een nieuwe of vervangende machine. Het NO NOnsense™ reparatietarief omvat de reparatie (of omruiling) van de machine en de standaard toebehoren.
De NO NOnsense™ reparatieservice en de daaraan verbonden tarieven zijn niet van toepassing indien de machine niet conform de gebruikershandleiding is gebruikt of bij een “total loss schade”.


Procedure → aanmelden storing (binnen en buiten garantietermijn)
Vul de “Afhaalopdracht” volledig in op onze website (voorkeur via internet!)of fax deze eventueel naar het Nilfisk reparatiecentrum (078-6175106). Vermeld steeds uw referentie- of ordernummer en/of de naam van de klant in het daarvoor bestemde vakje op de afhaalopdracht. Dit kan later gebruikt worden als u eventueel informatie wilt opvragen over de reparatie. Gebruik, om misverstanden te voorkomen, slechts 1 AFHAALOPDRACHT PER AF TE HALEN MACHINE!
Vermeld de storingsomschrijving op uw afhaalopdracht en voeg deze bij de machine. Dit is vooral van belang bij problemen die pas zichtbaar worden na een bepaalde gebruikstijd. Vraag uw klant ook om de toebehoren, het probleem kan immers daardoor zijn ontstaan. Machines zonder toebehoren worden NIET in behandeling genomen. U dient in dit geval de toebehoren zelf en voor eigen rekening na te sturen.
Voeg de afhaalopdracht (en bij garantie een KOPIE VAN EEN GELDIG AANKOOPBEWIJS) bij de machine. Bij een garantie op een eerdere reparatie moet een kopie van de leveringsbon van de vorige reparatie of een referentie naar die betreffende reparatie worden bijgevoegd.
Losse toebehoren buiten de garantie worden niet gerepareerd volgens het Nilfisk NO NOnsense™ concept. Voor toebehoren zal te allen tijde een prijsopgave worden gemaakt. U dient deze zelf op te sturen.

Slecht verpakte machine
Bij slecht verpakte machines kan transportschade ontstaan of kunnen toebehoren verloren raken. Voor de hieruit voortvloeiende kosten is Nilfisk/VVS Bedrijven BV niet aansprakelijk. Zorg daarom steeds voor een deugdelijke verpakking. Dozen die beschadigd bij het Nilfisk reparatiecentrum aankomen zullen, voor het retourtraject, door neutrale dozen worden vervangen. Het statiegeld van de doos bedraagt € 6,00. VERPAK SLECHTS 1 COMPLETE MACHINE PER DOOS!
Reparaties die voor 16.00 uur bij het Nilfisk reparatiecentrum worden aangemeld worden, voor zo ver mogelijk, de volgende dag direct bij u afgehaald. Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Nilfisk reparatiecentrum (078-6175553).
DHL werkt met een elektronisch registratiesysteem. U krijgt EEN ontvangstbewijs van de chauffeur, bewaar deze goed. INDIEN ER MEERDERE MACHINES ZIJN MOET U DE STICKER VAN DE TRANSPORTEUR OP DE JUISTE DOOS PLAKKEN (ZIE UW REFERENTIE OP DE STICKER)!
Indien u een melding heeft gedaan voor afhalen en de transporteur staat voor niets bij u aan de balie, dan zullen de kosten die de transporteur gemaakt heeft, aan u worden doorberekend. De kosten voor 2024 zijn € 14,25 excl. BTW.

Gerepareerde goederen bij u retour
Controleer/test bij ontvangst direct de retour gestuurde machine(s). Beschadigde verpakkingen moeten onmiddellijk aan de chauffeur gemeld worden (schriftelijk op het afhaalbewijs). Bij beschadiging welke is ontstaan door transport, moet hiervan binnen 1 werkdag melding worden gedaan bij het Nilfisk reparatiecentrum. Uiteraard kunt u het ook doorgeven per e-mail (info@vvs-online.nl) Daarna kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op reclamatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met het reparatiecentrum Nilfisk/VVS Bedrijven BV.


Verpakken
Wij wijzen u op het belang de machine deugdelijk te verpakken om transportschade te voorkomen. Bij slecht verpakte machines kan eenvoudig transportschade ontstaan of kunnen toebehoren verloren raken. Voor de hieruit voortvloeiende kosten is Nilfisk/VVS niet aansprakelijk. Bij transportschades welke ontstaan zijn door ondeugdelijk verpakken zal vooraf een prijsopgave worden gemaakt.
De 7 belangrijke tips voor het verpakken:
1) Gebruik een passende doos en plak zowel de onderkant als de bovenkant van de doos goed dicht
2) Maximale afmeting van de doos bij het grootste apparaat is 40 X 40X 90 CM.
3) Een apparaat moet klem in de doos staan, eventueel kunt u dit met zacht materiaal opvullen. Voorkom schuiven en knikken in de doos!
4) Een apparaat inclusief verpakking mag niet zwaarder zijn dan 23 Kg.
5) Maak van de doos geen vuilnisbak
6) Gebruik nooit "chips" als opvulmateriaal, dit gaat overal tussen zitten
7) Zorg altijd ervoor dat er zacht materiaal onder het apparaat ligt.

Indien VVS een nieuwe doos levert kost deze € 6,00 exclusief BTW aan statiegeld. Deze doos kunt u meerdere malen gebruiken (deze zijn er speciaal voor gemaakt) Bewaar deze voor een eventuele volgende reparatie.

Voor meer verpakkingstips, raadpleeg de verpakkingstips in deze rubriek.

Tips voor verpakken.

U heeft een Nilfisk (reinigings)-apparaat ter reparatie aangeboden bij onze werkplaats. Dit apparaat wordt bij u (dealer) afgehaald. U dient dit apparaat goed te verpakken. Bij onvoldoende verpakking kunnen er accessoires zoekraken of het apparaat kan beschadigen. Deze onderdelen worden niet vergoed of vervangen binnen de garantieaanvraag of de vaste prijs. Hiervoor zal altijd een prijsopgave voor gedaan worden.

Om u richtlijnen te geven voor het beter verpakken van de machines geven wij u hierbij enkele richtlijnen. Volg deze op, zo voorkomt u extra kosten!!!! Bij niet voldoen aan de voorwaarden worden de extra kosten € 15,00 excl. BTW zonder kennisgeving doorberekend. OOK BIJ GARANTIEAANVRAGEN!

De 7 belangrijke TIPS voor het verpakken.
1. Gebruik een passende doos en plak zowel de onderkant als de bovenkant van de doos goed dicht
2. Maximale afmeting van de doos bij het grootste apparaat is 40 X 40X 100 CM
3. Een apparaat moet klem in de doos staan, eventueel kunt u dit met een paar stukjes karton opvullen. Voorkom schuiven en knikken in de doos!!!
4. Een apparaat inclusief verpakking mag niet zwaarder zijn dan 31 Kg.
5. Maak van de doos geen vuilnisbak.
6. Gebruik nooit “chips” als opvulmateriaal, dit gaat overal tussen zitten!!!!
7. Zorg altijd dat er zacht materiaal onder het apparaat ligt!!!

Indien VVS een nieuwe doos levert kost deze € 6,00 aan statiegeld. Deze doos kunt u meerdere malen gebruiken (deze zijn er speciaal voor gemaakt) BEWAAR DEZE VOOR EEN VOLGENDE REPARATIE!

Hogedrukreiniger.
• Stuur alle standaard toebehoren mee die mogelijk defect zijn.
• Laat de hogedrukslang leeglopen, deze moet ALTIJD afgekoppeld zijn van de machine.
• Bij de P 140-P160 serie altijd shampooreservoir leeg laten lopen/leeggooien.
• Stuur geen duwbeugel, losse wielen, tuinslangen, shampoo en een goedwerkende patiocleaner mee.

Stofzuiger.
• Haal de stofzak eruit.
• Het reservoir moet schoon en leeg worden aangeleverd. Bij twijfel op gevaarlijke stoffen wordt de machine ongerepareerd retour gestuurd voor rekening van de klant.
• Accessoires die niet defect zijn hoeven niet meegestuurd te worden.


Alle machines moeten schoon aangeleverd worden. Wij behouden ons het recht om machines te weigeren indien deze niet voldoen aan bovengenoemde criteria. De transportkosten (zowel heen als retour) zijn dan voor rekening klant.

Bedrijfsmatig gebruik.

Het NoNonsens pakket is uitsluitend bedoeld voor de hobby lijn van Nilfisk.

Deze NoNonsens voorwaarden zijn niet van kracht voor hobbymachines welke door bedrijven gebruikt worden.
Indien de machine wel gerepareerd moet worden, dient u vooraf contact met ons op te nemen i.v.m. afhalen en een prijsopgave.
Indien een hobbyapparaat gebruikt wordt door een bedrijf vervallen de garantiebepalingen.

Bij een garantieaanvraag voor particulier gebruik dient men altijd bij de aanmelding een kassabon met datum mee te mailen of een kopie in de doos te voegen. Handgeschreven bonnen zijn geen geldige aankoopnota’s.
Bij storingsmelding waarbij geen kassabon gefaxt is gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de prijzen van het No Nonsens systeem.

Nononsens Tarieven 2024

Tariefgroep A: € 59.00
Type machine
Hogedrukreinigers
C 100.7-5 serie
C 105.7-5 serie
Nat- en droogzuigers
Buddy II serie
Tariefgroep B: € 69.00
Type machine
Hogedrukreinigers
C 110.7-5 serie
Core 125
Nat- en droogzuigers
Multi II 22 serie
Tariefgroep C: € 89.00
Type machine
Hogedrukreinigers
C 120.6-6
C 120.7-6 serie
Core 130
Nat en droogzuigers
Multi II 30 serie
Tariefgroep D: € 99.00
Type machine
Hogedrukreinigers
C 125.7-6 serie
C 135.1
Core 140
Tariefgroep E: € 109.00
Type machine
Combi Washer
CombiCleaner
Hogedrukreinigers
C 135.1-6 i
C-PG 135
Core 150
Tariefgroep F: € 139.00
Type machine
Hogedrukreinigers
D 130.4 serie
D 140.4 serie
D-PG 130.4 serie
D-PG 140.4 serie
E 130.3 serie
E 140.3 serie
E 145.3 serie
E 145.4 serie
Tariefgroep G: € 149.00
Type machine
Hogedrukreinigers
E 150.1 serie
E 150.2 serie
E 160.1 serie
P 150.2 vanaf bouwjaar 2016
P 160.2 vanaf bouwjaar 2016