?

Privacy beleid

Dit is de website van VVS Bedrijven BV

Vestigingsadres: Carneool 122 3316 KC Dordrecht
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 230.75.714
B.T.W.-nummer: NL 815200055B01

Op onze diensten is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Sinds 1 september 2001 is de Wbp van kracht.
De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.
De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

VVS bedrijven BV:
* mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens,
* mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld,
* mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk,
* moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen,
* moet de verwerking in veel gevallen melden,
* moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking,
* moet de consument heeft het recht geven om zijn/haar gegevens in te zien en zonodig (zelf) aan te (laten) passen door inlog met inlognaam en wachtwoord.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren.
Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt vvs-online.nl ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Vvs-online.nl mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij vvs-online.nl bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te
optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is vvs-online.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
• per E-mail: info@vvs-online.nl
• bellen: met onze klantenservice 078-6175553
• per brief: Carneool 122, 3316 KC, Dordrecht

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

VVS bedrijven BV zal op geen enkele wijze de gegevens verstrekken aan derden zonder toestemming van de gebruiker.